Čeština English

Reprezentativní pohoštění formou švédských stolů v exkluzivních prostorách

Příležitosti:státní návštěvy, jmenování do funkcí a udělování titulů, významná firemní výročí
a prezentace, setkání zaměstnanců, životní jubilea
Čas:obvykle ve večerních hodinách
Délka:trvání: 3 – 4 hodiny
Počet hostů:od 30 – 1 500 osob
Zajištění:1 číšník pro 15 – 20 hostů, 1 – 10 kuchařů, 1 – 7 manažerů

Servis recepce zahrnuje:
Menu, prostory, obsluhu, dekorace, programy, prezentace a zapůjčení inventáře.